ESG / Zrównoważony rozwój

OT Port Gdynia, jako jeden z największych portów w Polsce, podejmuje szereg działań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Aktywnie działamy na rzecz ochrony środowiska naturalnego realizując programy mające na celu minimalizację oddziaływania na otoczenie przyrodnicze.

Ochrona środowiska

W roku 2023 zakupiony został nowoczesny samojezdny żuraw hydrauliczny o udźwigu 25 ton, w którym silnik spełnia wymagania normy EURO 6 STAGE V w zakresie poziomu emisji spalin.

Terminal OTPG jest partnerem Projektu Bursztynowa Dolina Wodorowa, w ramach którego planowane jest wprowadzenie w niedalekiej przyszłości do eksploatacji urządzeń przeładunkowych napędzanych wodorem. W pierwszej kolejności dotyczyć to będzie sprzętu do przeładunku ładunków typu Ro-Ro. Planowane do zastosowania rozwiązania będą zeroemisyjne, gdyż paliwo wodorowe używane będzie przez ogniwa generujące energię elektryczną do zasilania napędów elektrycznych, a dostarczane paliwo wodorowe będzie tzw. zielonego pochodzenia.

Równolegle planowane jest w mniejszych urządzeniach do obsługi ładunków drobnicy konwencjonalnej stopniowe zastępowanie napędów spalinowych klasycznymi napędami elektrycznymi, które ładowane będą z wykorzystaniem własnych instalacji fotowoltaicznych, które możemy montować na dużych powierzchniach naszych licznych magazynów płaskich, czyli zieloną energią elektryczną.

Zakładamy również, że w przyszłości nasze największe urządzenia, czyli samojezdne żurawie nabrzeżowe będą wyposażane w napędy hybrydowe, gdzie niewielkiej mocy napęd spalinowy wykorzystywany będzie jedynie do przejazdu urządzenia, a główne napędy robocze do przemieszczania ładunków napędzane będą silnikami elektrycznymi.

Zaangażowanie społeczne

OT Port Gdynia ma duże zaangażowanie społeczne w obszarze kultury i sportu. Jesteśmy dumnym współfundatorem Pomnika budowniczych portu, który upamiętnia osoby, dzięki którym Port Gdynia stał się jednym z najważniejszych portów w Polsce.
Wenda i Kwiatkowski na ławce. Pomnik budowniczych portu odsłonięty (trojmiasto.pl)

Ponadto jako część naszego zaangażowania społecznego, wystawiliśmy naszą własną drużynę w I Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Turniej ten jest organizowany w celu promowania aktywności fizycznej i integracji wśród naszych pracowników oraz innych podmiotów związanych z portem.

Z zapałem rywalizowaliśmy z innymi zespołami, starając się zdobyć puchar i reprezentować naszą firmę w najlepszy możliwy sposób. Było to nie tylko świetne doświadczenie sportowe, ale również doskonała okazja do nawiązania bliskich relacji z innymi uczestnikami turnieju. https://www.port.gdynia.pl/i-turniej-pilki-noznej-o-puchar-prezesa-zarzadu-morskiego-portu-gdynia-s-a/

Jako OT Port Gdynia, jesteśmy przekonani, że sport i aktywność fizyczna są ważnym elementem naszej kultury organizacyjnej. Dlatego regularnie organizujemy różne wydarzenia sportowe i wspieramy inicjatywy społeczne związane ze sportem.

OT Port Gdynia aktywnie angażuje się w różnorodne inicjatywy promujące zrównoważony transport i zdrowy styl życia. Jednym z naszych najważniejszych działań w tej dziedzinie jest uczestnictwo w akcji „Do pracy jadę rowerem”.

Informacje na naszym Facebooku OT Port Gdynia | Gdynia | Facebook

Współpraca z lokalną społecznością i troska o środowisko naturalne są dla naszej firmy niezwykle istotne. Dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć akcję „Do pracy jadę rowerem”, która zachęca pracowników i mieszkańców Gdyni do korzystania z rowerów jako codziennego środka transportu do pracy. Przez zwiększenie liczby osób korzystających z rowerów, ograniczamy emisję spalin oraz poprawiamy jakość powietrza w naszym mieście.

Mierzenie śladu węglowego

Wykorzystanie energii odnawialnej

Analizujemy możliwości dostarczania zielonej energii wyprodukowanej przez własne instalacje fotowoltaiczne przy wykorzystaniu przewoźnych magazynów energii na obsługiwane w naszym terminalu statki.

https://zielonagospodarka.pl/proekologiczne-zmiany-w-ot-port-gdynia-13061