Kim jesteśmy?

Jesteśmy częścią Grupy OT Logistics - największego i najbardziej wszechstronnego operatora portowego w Polsce, którego spółka dominująca jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Nasz terminal spełnia wymagania wynikające z Kodeksu ISPS, jest doskonale skomunikowany z krajowym system transportowym drogowym i kolejowym oraz dysponuje dużym parkingiem zewnętrznym wyposażonym z myślą o wygodzie kierowców samochodów ciężarowych.

Poza główną obsługą przeładunkowo-składową OT Port Gdynia wykonuje również usługi formowania i rozformowania kontenerów, formowania i rozformowania palet, mocowania ładunku, sortowania, segregacji i inne.

Nasza historia

Od początku powstawania gdyńskiego portu Rejon I i II był wyspecjalizowany w obsłudze wszelakich ładunków drobnicowych. W wyniku procesów prywatyzacyjnych Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w dniu 1 sierpnia 1995 roku powstała spółka prawa handlowego pod nazwą BTDG – Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Sp. z o.o. Przejęła ona działalność portową basenu IV i V, czyli dawnego Rejonu I i II portu Gdynia.

  • W sierpniu 2001 roku, po trzech latach planowania i budowy, w dawnym drobnicowym basenie V, w ramach działalności Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o., został utworzony nowy specjalistyczny i dedykowany terminal ro-ro. W porozumieniu z klientami obsługującymi ładunki ro-ro w Porcie Gdynia, na przełomie lipca i sierpnia 2001 roku, cały ruch tychże ładunków został przeniesiony z gdyńskiego terminalu kontenerowego na Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Sp. z o.o. W późniejszych latach, obok dalszych inwestycji w potencjał technologiczny ro-ro, lo-lo i sto-ro, wykonanych zostało szereg inwestycji przystosowujących terminal do przeładunku i składowania ładunków masowych suchych.
  • W  grudniu 2010 roku Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Sp. z o.o. rozpoczął przeładunki ładunków masowych suchych, takich jak pasze, zboża, węgiel, koks i biomasa.
  • 1 lipca 2014 roku spółka OT Logistics S.A. nabyła 100% udziałów Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. od Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., tym samym włączając Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Sp. z o.o. do grona spółek Grupy Kapitałowej OT Logistics.
  • W czerwcu 2015 roku nastąpiła zmiana nazwy z Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. na OT Port Gdynia Sp. z o.o.