Projekty unijne

Doposażenie intermodalnego terminala ro-ro w OT Port Gdynia.

OT Port Gdynia Sp. z o.o. przy wsparciu Unii Europejskiej realizuje projekt pn. „Doposażenie intermodalnego terminala ro-ro w Gdyni przez OT Port Gdynia Sp. z o.o.”, który polega na wyposażeniu Spółki w specjalistyczne urządzenia przeładunkowe do obsługi ładunków w jednostkach intermodalnych (naczepach samochodowych, kontenerach) oraz urządzenia informatyczne wspomagające obsługę tych ładunków.

Zakup nowoczesnych urządzeń wpłynie na rozwój terminala oraz przyczyni się do poprawy jego konkurencyjności w korytarzu sieci TEN-T. OT Port Gdynia zwiększy swoje możliwości przeładunkowe intermodalnych jednostek ładunkowych, jak również zapewni większą terminowość realizacji przeładunków na regularnych połączeniach. W rezultacie, dzięki realizacji projektu pn. „Doposażenie intermodalnego terminala ro-ro w Gdyni przez OT Port Gdynia Sp. z o.o.” spółka będzie dysponować nowoczesną infrastrukturą, która przełoży się na większą zdolność przeładunkową.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (www.pois.gov.pl) .

Wartość projektu wynosi: 17 078 992,80 PLN

Kwota przyznanego dofinansowania z funduszy unijnych wynosi: 6 942 680,00 PLN

UWAGA!

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemiologicznym oraz ciągłym wzrostem zachorowań na COVID-19 w całym kraju informujemy, iż w przypadku wzrostu absencji pracowników terminala spowodowanej nałożonymi przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną wytycznymi, na które Spółka nie ma wpływu, OT Port Gdynia zastrzega sobie prawo do bieżącej weryfikacji rat przeładunkowych oraz terminowości obsługi awizowanych statków i środków transportu lądowego. Jednocześnie zapewniamy, iż będziemy dokładać wszelkich starań, aby jakość wykonywanych usług nadal była świadczona na wysokim poziomie, a ewentualne ograniczenia kadrowe nie wpływały znacząco na ich realizację. Dziękujemy za wyrozumiałość. Pamiętajmy, bądźmy odpowiedzialni i dbajmy o nasze zdrowie.