29 Listopad 2019

Plan naprawczy OT Logistics przynosi efekty – wzrost EBITDA o 43,6% r/r, wyniki głównych segmentów działalności na wyraźnym plusie

Więcej

Spółki Grupy Kapitałowej OT Logistics


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 pn. „Doposażenie intermodalnego terminala ro-ro w Gdyni przez OT Port Gdynia Sp. z o.o.”.

UWAGA!

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemiologicznym oraz ciągłym wzrostem zachorowań na COVID-19 w całym kraju informujemy, iż w przypadku wzrostu absencji pracowników terminala spowodowanej nałożonymi przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną wytycznymi, na które Spółka nie ma wpływu, OT Port Gdynia zastrzega sobie prawo do bieżącej weryfikacji rat przeładunkowych oraz terminowości obsługi awizowanych statków i środków transportu lądowego. Jednocześnie zapewniamy, iż będziemy dokładać wszelkich starań, aby jakość wykonywanych usług nadal była świadczona na wysokim poziomie, a ewentualne ograniczenia kadrowe nie wpływały znacząco na ich realizację. Dziękujemy za wyrozumiałość. Pamiętajmy, bądźmy odpowiedzialni i dbajmy o nasze zdrowie.