21 Październik 2019

Doposażenie terminalu OT Port Gdynia w nowy sprzęt

Więcej

Spółki Grupy Kapitałowej OT Logistics


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 pn. „Doposażenie intermodalnego terminala ro-ro w Gdyni przez OT Port Gdynia Sp. z o.o.”.

UWAGA!

Od dnia 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywać nowy Regulamin – Ogólne warunki współpracy z kontrahentami oraz Taryfa za usługi OT Port Gdynia – dostępny w zakładce „Strefa Klienta”.