Boom na wyroby stalowe, czyli podsumowanie III kwartału na OT Port Gdynia

Terminal OT Port Gdynia kończy III kwartał 2021 roku z przeładunkami ponad 2,7 mln ton.

Inwestycje w budownictwo i infrastrukturę oraz związane z nimi zapotrzebowanie na wyroby stalowe pozwoliły utrzymać obrót towarów obsługiwanych w portach morskich na bardzo wysokim poziomie. W OT Port Gdynia również zaobserwowano szczególnie wysoką dynamikę wzrostu w przeładunkach wyrobów stalowych, których obsługa stanowi jedną ze specjalizacji terminala. Od stycznia do września obsłużono aż o 41% więcej stali w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim. Obsługa papieru, w tym celulozy kształtuje się na stabilnym poziomie. Z kolei przeładunki pozostałej drobnicy, wzrosły o 34% w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim.

Drugą bardzo istotną gałęzią dla terminala są ładunki ro-ro. OT Port Gdynia dzięki pozyskanym środkom unijnym, sukcesywnie doposaża się w nowoczesny sprzęt do obsługi ładunków w technologii ro-ro. To pozwala zwiększyć zdolności przeładunkowe terminala, obsługiwać swobodnie aktualnych klientów, jak również daje doskonałą pozycję startową do pozyskania nowych ładunków oraz obsługi znacznie większych statków typu ro-ro. W tej grupie OT Port Gdynia odnotował 32% wzrost w porównaniu z rokiem 2020.

Łącznie na terminalu przeładowano 1,4 mln ton ładunków drobnicowych i 1,3 mln ton ładunków masowych, w tym agro.