Konfekcjonowanie nawozów i innych produktów chemicznych w OT Port Gdynia

Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom rynku, OT Port Gdynia we współpracy z firmą Venkon Port oferuje na terenie terminala usługę, polegającą na konfekcjonowaniu nawozów i innych produktów chemicznych luzem w big bagi o wadze: 500 kg, 600 kg, 750 kg oraz 1 000 kg.

Na placu XXV przy Nabrzeżu Węgierskim posadowiono urządzenie do konfekcjonowania, dzięki któremu OT Port Gdynia ma możliwość obsługi produktów chemicznych luzem ze statku bezpośrednio do big bag’ów. Maszyna do konfekcjonowania nawozów wyposażona jest w dwa taśmociągi do przesyłu ładunku i mały lej zasypowy. Niewątpliwymi zaletami tego urządzenia są, jego mobilność oraz wydajność, która szacowana jest na poziomie 2 000 ton na dobę, przy założeniu pełnego zsypu leja w trybie ciągłym oraz sprawnego odbioru ładunku w big bag’ach.

OT Port Gdynia w zeszłym roku obsłużył ok. 80 tys. ton zjednostkowanych produktów chemicznych. Oferowana usługa z pewnością zwiększy wydajność terminala przy obsłudze tego typu ładunków, jak również otworzy nowe możliwości współpracy z potencjalnymi klientami zainteresowanymi tego typu przeładunkiem.

Spółka OT Port Gdynia, która w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia, jako uniwersalny terminal portowy dysponuje odpowiednią infrastrukturą, pozwalającą na obsługę wszelkich ładunków drobnicowych, w tym nawozów sztucznych, jak i masowych suchych. OT Port Gdynia jest również jednym z największych operatorów w zakresie przeładunków w technologii ro-ro (obsługa ładunków tocznych, naczep) oraz przeładunku i magazynowaniu wyrobów papierniczych, w tym celulozy. Roczny potencjał przeładunkowy całego terminala to blisko 3,5 mln ton.