OT Port Gdynia podpisała umowę na dostawę nowoczesnego wyposażenia do obsługi ruchu intermodalnego

OT Port Gdynia sp. z.o.o rozpoczęła I etap realizacji projektu unijnego pn. „Doposażenie intermodalnego terminala ro-ro w Gdyni przez OT Port Gdynia sp. z o.o.”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Projekt polega na wyposażeniu Spółki w specjalistyczne urządzenia i maszyny przeładunkowe do obsługi ładunków w jednostkach intermodalnych (naczepach samochodowych, kontenerach) oraz urządzenia informatyczne wspomagające obsługę tych ładunków. W ramach tego projektu na początku marca br. OT Port Gdynia sp. z o.o. podpisała umowę z Cargotec Poland sp. z o.o., na mocy której na terminal zostaną dostarczone 4 ciągniki terminalowe o zwiększonej mocy i 4 podwozia hydrauliczne do przemieszczania kaset. Jest to kolejny etap unowocześniania wyposażenia spółki w zakresie obsługi ruchu intermodalnego w technologii ro-ro i relacjach lądowych (obsługa samochodów i kolei).

Zamówiony sprzęt to ciągniki terminalowe typu Ro-Ro Kalmar TR 618i z napędem 4×4 i obracanym o 1800 fotelem operatora oraz naczepy do przemieszczania kaset Liftec LTH90R. Sprzęt przeładunkowy firmy Kalmar jest konstruowany przy ścisłej współpracy z klientem. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, dzięki wykorzystaniu sprawdzonych komponentów i materiałów do ich produkcji, które umożliwiają eksploatację nawet w trudnych warunkach obsługi portowej. Urządzenia mają doskonałą zwrotność i wysokiej jakości konstrukcję. Nowoczesna infrastruktura i wyposażenie w OT Port Gdynia zwiększają zdolności przeładunkowe terminala, w szczególności w nowoczesnej technologii ro-ro, i w konsekwencji przyczyniają się do poprawy jego konkurencyjności. Ważnym czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze kupowanego sprzętu było także ograniczenie wpływu na środowisko, dzięki najnowszym rozwiązaniom zastosowanym w silnikach ciągników, w tym przede wszystkim obniżeniu zużycia paliwa i systemowi oczyszczania spalin.