Terminal OT Port Gdynia na międzynarodowej konferencji nawozowej

W dniach 29-31 stycznia br. w Warszawie, odbyła się trzecia edycja międzynarodowej konferencji nawozowej pt. „Fertilizers 2020: Eastern Europe, Baltic States&Balkans”. Wydarzenie zorganizowała agencja analityczna Chem-Courier World Fertilizer Market (WFM).

Konferencja zgromadziła kilkudziesięciu przedstawicieli firm nawozowych min. producentów nawozów, dystrybutorów, oraz przedstawicieli stowarzyszeń branżowych z wielu państw Europy Wschodniej, krajów bałtyckich i bałkańskich. Tegoroczne spotkanie zostało podzielone na cztery sesje tematyczne. Dyskutowano o najważniejszych kwestiach handlowych, jakie wpływają na rynek nawozów, rozmawiano o najważniejszych zmianach na globalnym i regionalnym rynku nawozów w 2019 r., które w sposób istotny wpływają na rynki europejskie. Zwracano uwagę na konsekwencje obserwowanych zmian klimatu, czy też konieczność wprowadzenia nowych regulacji prawnych.

Polska posiada silną produkcję krajową nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Zdolność produkcyjna wiodących producentów jest wystarczająca do zaopatrzenia całego rodzimego rynku. Silna pozycja rynkowa polskich firm nawozowych przekłada się na silny eksport produktów poza granice kraju, który odbywa się przez polskie porty morskie. Pan Łukasz Waluszko, Dyrektor ds. Handlowych OT Port Gdynia, zaprezentował zebranym potencjał polskich portów morskich w zakresie przeładunków nawozów, w tym w szczególności zalety Portu Gdynia oraz możliwości przeładunkowe terminala OT Port Gdynia, który wchodzi w skład Grupy Kapitałowej OT Logistics.

Konferencja po raz kolejny stała się skuteczną platformą współpracy między producentami i konsumentami wszystkich grup nawozów, dostawcami surowców i sprzętu, agencjami rządowymi i stowarzyszeniami branżowymi. Wydarzenie to stanowiło świetną okazję do rozeznania rynku nawozowego, zapoznania się z nowymi trendami, a także szansę na wymianę doświadczeń oraz zdobycie nowych kontaktów i nawiązaniem wzajemnej współpracy.

OT Port Gdynia Sp. z o.o., która w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia, jest uniwersalnym terminalem portowym, posiadającym wieloletnie doświadczenie w obsłudze ładunków drobnicowych, masowych suchych, project cargo i kontenerów. Spółka świadczy usługi przeładunkowo-składowe m.in. produktów chemicznych i nawozów w big bag’ach oraz luzem. Roczny potencjał przeładunkowy całego terminala to blisko 3,5 mln ton. OT Port Gdynia posiada także dedykowany terminal ro-ro i jest jednym z największych operatorów w zakresie przeładunków w technologii ro-ro (obsługa ładunków tocznych, naczep) oraz przeładunku i magazynowaniu papieru i wyrobów papierniczych, w tym celulozy. Spółka dysponuje zarówno wyspecjalizowanym sprzętem do obsługi ładunków ro-ro, jak i odpowiednią infrastrukturą portową pod ładunki drobnicowe i masowe suche.