Wzrost przeładunków w OT Port Gdynia

Wielkość przeładunków OT Port Gdynia Sp. z o.o. w roku 2019 wyniosła 3,1 mln ton, co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o ok. 400 tys. ton.

Głównymi grupami ładunkowym na terminalu są wyroby papiernicze, stalowe oraz jednostki toczne ro-ro (naczepy, kasety/RT), które stanowią ok. 80% wszystkich ładunków drobnicowych.

Wzrost odnotowano w grupie ładunków masowych, których obsłużono 1 433,7 tys. ton, czyli o  413 tys. ton więcej niż w roku ubiegłym.

W roku 2019 wielkość przeładunków drobnicy uplasował się na poziomie 1 666,9 tys. ton.

OT Port Gdynia jest uniwersalnym terminalem, który posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze ładunków drobnicowych, masowych suchych, project cargo i kontenerów. Roczny potencjał przeładunkowy całego terminala to blisko 3,5  mln ton. OT Port Gdynia posiada dedykowany terminal ro-ro i jest jednym z największych operatorów w zakresie przeładunków w technologii ro-ro (obsługa ładunków tocznych, naczep) oraz przeładunku i magazynowaniu papieru i wyrobów papierniczych, w tym celulozy. Spółka dysponuje zarówno wyspecjalizowanym sprzętem do obsługi ładunków ro-ro, jak i odpowiednią infrastrukturą portową pod ładunki drobnicowe i masowe suche.