Jakość przede wszystkim!

PIHZ Certyfikacja przeprowadziła w OT Port Gdynia Sp. z o.o. audyty nadzoru Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015 w zakresie kompleksowych usług przeładunkowo-składowych na Wydziale Drobnicy oraz normy ISO 22000:2005 w zakresie przeładunku, manipulacji, składowania i magazynowania zbóż i pasz oraz towarów żywnościowych.

Audyty wykazały mocne strony wprowadzonych systemów. To przede wszystkim zaangażowanie w realizację polityki obu norm, świadomość pracowników na każdym szczeblu w zakresie przestrzegania dobrej praktyki higienicznej, multimodalność usług oraz strategia ukierunkowana na ciągłe podnoszenie jakości obsługi klientów terminala oraz spełnianie ich oczekiwań.

Systemy Zarządzania Jakością w OT Port Gdynia są utrzymywane zgodnie z wymaganymi normami, a terminal dokłada wszelkich starań, aby niezmiennie utrzymywać jak najwyższe standardy obsługi.