WŁADZE SPÓŁKI

ZARZĄD

Jerzy Majewski

PREZES ZARZĄDU

Więcej

Wykształcenie

Wykształcenie wyższe, absolwent Akademii Morskiej w Gdyni na Wydziale Administracyjnym.

Skrót kariery

 • Doświadczenie zawodowe z zarządzania projektami regionalnymi zdobywał pełniąc w latach 1991 – 1994 obowiązki członka zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Gdańsku i Agencji Rozwoju Pomorza Gdańskiego SA.
 • W latach 1995 – 2001 r. poszerzył swoją wiedzę w zakresie inwestycji kapitałowych, pracując jako dyrektor inwestycyjny w PTP Kleinwort-Benson, Everest Capital i BRE Private Equity.
 • Od roku  2001 zajmował różne stanowiska w ramach zarządów spółek (produkcyjnych i usługowych): m.in. Zakłady Metalurgiczne „Skawina” SA., IZO-ERG SA., Odratrans SA. Od 2005 r. pracował w grupie Orbis/Accor, pełniąc kolejno funkcje członka zarządu, wiceprezesa i prezesa w firmie prowadzącej działalność licencyjną HERTZ Lease i HERTZ Rent A Car.
 • Jerzy Majewski był również przewodniczącym Rad Nadzorczych m.in. w spółkach: ZWSE Kraków S.A., ZWSE Wrocław S.A., POLAM-Nakło S.A., ELBUD-Poznań S.A., MERA-PNEFAL S.A., BYFUCH S.A., Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych S.A., BUMAR-HYDROMA S.A., FAMOR S.A., FOTON S.A., Żegluga Bydgoska S.A., SEZAMOR S.A., GERLACH S.A., ZPS LUBIANA S.A., WISKORD S.A., INTERMODA S.A., PAFAL S.A., SANWIL S.A., PKS Tarnobrzeg Sp. z oo., Capital Parking Sp. z oo., POLMOZBYT Toruń Holding S.A.

Aleksandra Bilewicz

Członek Zarządu

Więcej

Wykształcenie

Pani Aleksandra Bilewicz zdobyła wykształcenie ekonomiczne na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego.

Skrót kariery

 • Doświadczenie zawodowe zdobywała najpierw jako współwłaściciel prywatnej firmy w obszarze usług dla ludności.
 • Od 2003 roku pracowała w Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. jako specjalista w dziale administracji sprzedaży i logistyki, a od 2006 jako Kontroler Dywizji Betonowej, pełniąc funkcję kierownika działu i członka ex-comu.
 • W 2012 roku rozpoczęła pracę na stanowisku Kierownika Działu Controllingu Przemysłowego w Bonduelle, będąc członkiem komitetu dyrekcyjnego fabryki.
 • Od 2014 roku była Finance Managerem w Bydgoskich Fabrykach Mebli S.A., ze szczególnym uwzględnieniem prac projektowych nad nowymi rozwiązaniami z obszarów organizacji produkcji z uwzględnieniem wpływu na wynik spółki.

Adam Daszczyński

Członek Zarządu

Więcej

Wykształcenie

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego ze specjalizacją Handel Morski.

Skrót kariery

 • Całe dotychczasowe życie zawodowe związany z pracą w porcie.
 • 25 lat pracy w porcie Gdańskim, na różnych stanowiskach począwszy od stanowiska sztauera, ekspedytora oraz dysponenta spółki, a skończywszy na stanowiskach Kierownika Wydziału, Głównego Koordynatora i Dyrektora ds. Eksploatacji pozwoliło mu zdobyć doświadczenie niezbędne do planowania i zarządzania procesami związanymi z obrotem portowo-morskim.
 • W Grupie Kapitałowej OT Logistics od stycznia 2018 roku na stanowisku Dyrektora Operacyjnego Dywizji Portowej.

Optymalizacja procesów przeładunkowych oraz równoważność wszystkich grup zawodowych w zespołach roboczych to zasady, którymi zawsze kierował się i kieruje zarządzając zasobami ludzkimi w podległych mu zespołach.

RADA NADZORCZA

Zbigniew Nowik

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Więcej

Wykształcenie

Doktor nauk ekonomicznych (tytuł uzyskany na Université Paris-Dauphine), autor licznych publikacji ekonomicznych oraz książki „Nowe instrumenty finansowe i giełdy przyszłości”.

Skrót kariery

 • W latach 1990 – 1993 pracował we Francji w różnych departamentach międzynarodowych firm ubezpieczeniowych (Union Francaise de Reassurance, Grupa Azur, AXA International), gdzie zajmował się reasekuracją i ekspansją min. na Europę Środkowo-Wschodnią, po powrocie do Polski zarządzał wieloma inwestycjami firm wchodzących na polski rynek.
 • Dyrektor finansowy sieci dystrybucji Castorama.
 • Dyrektor finansowy holenderskiej spółki Campina (prowadził tam projekt restrukturyzacji oraz zarządzał grupą mleczarni w Polsce).
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej IMPEXMETAL S.A.
 • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ROLIMPEX S.A.

Prezes Zarządu nadzoruje pracę Pionu Korporacyjnego, jest odpowiedzialny za planowanie i koordynowanie głównych funkcji i obszarów działania Spółki oraz planowanie strategiczne rozwoju Grupy Kapitałowej.

Andrzej Klimek

Członek Rady Nadzorczej

Więcej

Wykształcenie

Pan Andrzej Klimek ukończył Politechnikę Poznańską (Wydział Budowy Maszyn, 1997), jak również studia podyplomowe z zakresu nowoczesnego zarządzania produkcją i logistyką oraz podyplomowe studia menadżerskie.

Skrót kariery

 • Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, związane z zarządzaniem produkcją i logistyką.
 • Pełnił funkcje menadżerskie w wielu spółkach, pracował między innymi w latach 2004-2007 w Odratrans S.A., H. Cegielski – Poznań S.A., STOMIL – Poznań S.A. i JAMALEX sp. z o.o., gdzie przygotowywał i wdrażał rozwiązania z zakresu zarządzania strategicznego i optymalizacji procesów zarządzania produkcją i systemami logistycznymi.
 • Jest również wykładowcą Politechniki Poznańskiej oraz w Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

W OT Logistics S.A. Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za koordynację działań operacyjnych realizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej OT Logistics.

Radosław Krawczyk

Członek Rady Nadzorczej

Więcej

Wykształcenie

Pan Radosław Krawczyk ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, jak również studia MBA (Executive Master of Business Administration).

Skrót kariery

 • Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw a w szczególności: płynnością finansową, controllingiem, ryzykiem finansowym, polityką ubezpieczeniową i kredytową, windykacją należności, pozyskiwaniem finansowania, restrukturyzacją finansową i operacyjną, współpracą z bankami i inwestorami.
 • Od 2003 roku związany zawodowo z Grupą PKP Cargo, gdzie od 2009 roku pełnił funkcję Dyrektora Finansowego spółki.
 • Od 2015 roku pełnił funkcję Członka Zarządu PKP Cargo Connect Sp z o.o, a od 2016 roku Członka Zarządu w PKP Cargo Connect GMBH z siedzibą w Hamburgu.
 • Od wielu lat jest także członkiem Rad Nadzorczych spółek związanych z rynkiem kolejowym oraz ubezpieczeniami.
 • Przez kilka lat pełnił również funkcję niezależnego członka Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

W OT Logistics S.A. Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za zarządzanie obszarami business controllingu i konsolidacji, zakupów, IT oraz administracji oraz za nadzorowanie prac Centrum Usług Wspólnych, w którym skupione są działania Grupy Kapitałowej z zakresu księgowości, kadr i płac.

Karol Bowżyk

Członek Rady Nadzorczej

Więcej

Wykształcenie

Jest absolwentem Wydziału Administracyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim – kierunek handel zagraniczny.

Skrót kariery

 • Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe pracy w porcie gdańskim na stanowiskach kierowniczych w firmach związanych z obrotem portowo-morskim (Kierownik Wydziału Przeładunkowo-Składowego, Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Handlowy).
 • Był również członkiem Rad Nadzorczych PPSU „WOC” oraz GTK SA. Obecnie Członek Rad Nadzorczych OT Port Gdynia Sp. z o.o. OT Port Świnoujście SA oraz OT Porty Morskie SA. W latach 2009-2016 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. eksploatacyjnych w firmie Port Gdański Eksploatacja SA.
 • Pan Karol Bowżyk w swoim dotychczasowym życiu zawodowym zarządzał sferą eksploatacyjną, jak również był odpowiedzialny za politykę handlową, co przyczyniło się do zdobycia wiedzy o zasadach funkcjonowania terminali portowych.