GRUPA KAPITAŁOWA OT LOGISTICS

Współpraca z podmiotami Grupy, do której należy OT Port Gdynia pozwala na stworzenie kompleksowej oferty dla klientów, obejmującej obok czynności przeładunkowych, także spedycję i transport do finalnego odbiorcy.

OT Logistics S.A. to polska firma z ponad 70-letnim doświadczeniem. Wraz ze spółkami tworzącymi Grupę Kapitałową OT Logistics jest najbardziej wszechstronnym operatorem portowym w Polsce i jednym z największych na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego.

Grupa skupia również podmioty wyspecjalizowane w transporcie drogowym, kolejowym, śródlądowym, a także spedycji i logistyce oraz prowadzi kompleksowe usługi przeładunkowo-składowe w oparciu o port śródlądowy we Wrocławiu oraz o terminale morskie w Świnoujściu, Gdyni i chorwackim porcie Rijeka. Akcje OT Logistics od 2013 roku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Siłę Grupy Kapitałowej stanowią przede wszystkim: kompleksowa oferta, kilkudziesięcioletnie doświadczenie, potencjał i specjalizacja poszczególnych spółek Grupy.