CERTYFIKATY

Terminal OT Port Gdynia posiada certyfikaty ISO 9001:2015 i ISO 22000:2005 HACCP oraz GMP+B3.

Norma ISO 9001:2015

Wymagania tej normy spełnione są w zakresie kompleksowych usług przeładunkowo-składowych w Wydziale Drobnicowym OT Port Gdynia. System Zarządzania Jakością odnosi się do wszystkich czynności związanych z jakością usługi oraz obejmuje etapy od rozpoznania oczekiwań i identyfikacji wymagań dla usługi do ich wykonania.

Certyfikat został wystawiony w październiku 2003 roku przez PIHZ Certyfikacja, recertyfikowany jest co 3 lata, bieżący ważny jest do października 2021 roku.

Norma ISO 22000:2005 

Mając na uwadze dbałość o jakość świadczonych usług, jak również chcąc rozszerzyć ofertę o usługi portowe w zakresie przeładunku, manipulacji, składowania i magazynowania towarów żywnościowych, Spółka wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności i Pasz w oparciu o międzynarodową normę EN ISO 22000.

Uzyskany certyfikat FSMS Nr 339/2005, wystawiony dnia 17 października 2005 roku przez PIHZ Certyfikacja, recertyfikowany co 3 lata, bieżący ważny do dnia 9 października 2020 roku.

GMP+B3 Trade, Collection and Storage & Transhipment

Dążąc do podwyższania jakości w obsłudze ładunków paszowych Spółce został przyznany w dniu 9 października 2017 roku Certyfikat Międzynarodowej rejestracji GMP+ na procesy magazynowania i przeładunku materiałów paszowych. Zapewniamy tym samym, iż w tym zakresie wszystkie działania są bezpieczne.

Certyfikat został wystawiony przez Bureau Veritas Certification  z datą obowiązywania do października 2020 roku, recertyfikowany co 3 lata .