CERTYFIKATY

Terminal OT Port Gdynia posiada certyfikaty ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 HACCP, GMP+B3 oraz Certyfikat AEO

Norma ISO 9001:2015

Wymagania tej normy spełnione są w zakresie kompleksowych usług przeładunkowo-składowych w Wydziale Drobnicowym OT Port Gdynia. System Zarządzania Jakością odnosi się do wszystkich czynności związanych z jakością usługi oraz obejmuje etapy od rozpoznania oczekiwań i identyfikacji wymagań dla usługi do ich wykonania.

Certyfikat został wystawiony w październiku 2003 roku przez PIHZ Certyfikacja, recertyfikowany jest co 3 lata, bieżący ważny jest do października 2024 roku.

Norma ISO 22000:2018

Mając na uwadze dbałość o jakość świadczonych usług, jak również chcąc rozszerzyć ofertę o usługi portowe w zakresie przeładunku, manipulacji, składowania i magazynowania towarów żywnościowych, Spółka wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności i Pasz w oparciu o międzynarodową normę EN ISO 22000.

Uzyskany certyfikat FSMS Nr 339/2005, wystawiony dnia 17 października 2005 roku przez PIHZ Certyfikacja, recertyfikowany co 3 lata, bieżący ważny do dnia 9 października 2023 roku.

GMP+B3 Trade, Collection and Storage & Transhipment

Dążąc do podwyższania jakości w obsłudze ładunków paszowych Spółce został przyznany w dniu 9 października 2017 roku Certyfikat Międzynarodowej rejestracji GMP+ na procesy magazynowania i przeładunku materiałów paszowych. Zapewniamy tym samym, iż w tym zakresie wszystkie działania są bezpieczne.

Certyfikat został wystawiony przez Kiwa Nederland B.V. datą obowiązywania do 8 października 2023 roku, recertyfikowany co 3 lata .

Pozwolenie AEO

OT Port Gdynia Sp. z o.o. w dniu 10 czerwca 2019 roku, uzyskała pozwolenie AEO (ang. Authorised Economic Operator), czyli Status Upoważnionego Przedsiębiorcy, który pozwala na korzystanie z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej i procedury uproszczonej. Certyfikat AEO to znak jakości, potwierdzający wiarygodność i rzetelność Spółki, która przestrzega przepisów prawa wspólnotowego. Dzięki niemu Klienci mogą mieć pewność, że usługi świadczone przez terminal spełniają europejskie wymagania jakościowe.