8 lipca 2021

OT Port Gdynia trzyma poziom

Terminal OT Port Gdynia kończy I półrocze 2021 roku z przeładunkami ponad 1,8 mln ton.

Rok 2020 na uniwersalnym terminalu OT Port Gdynia zakończył się rekordowym wynikiem przeładunków, który wyniósł ponad 3,4 mln ton. Ilość obsłużonych ładunków po pierwszym półroczu świadczy o tym, że terminal jest na dobrej drodze do osiągnięcia jeszcze większych przeładunków w tym roku. Szczególnie wysoką dynamikę wzrostów wykazują ładunki drobnicowe, których obsługa stanowi jedną ze specjalizacji OT Port Gdynia.

Dużą dynamikę wzrostu, bo aż o 73% w porównaniu z I półroczem 2020 roku, zaobserwowano w grupie ładunkowej chemikalia. Od stycznia do czerwca obsłużono także o 51% więcej wolumenu project cargo, w porównaniu z poprzednim rokiem, a wzrost w ładunkach ro-ro wyniósł aż 33%. Łącznie na terminalu przeładowano 880 tys. ton ładunków drobnicowych i 940 tys. ton ładunków masowych, w tym agro.

UWAGA!

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemiologicznym oraz ciągłym wzrostem zachorowań na COVID-19 w całym kraju informujemy, że OT Port Gdynia dokłada wszelkich starań, aby jakość wykonywanych usług nadal była świadczona na wysokim poziomie, a ewentualne ograniczenia kadrowe nie wpływały znacząco na ich realizację. Jednakże z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, która dotyka również osoby zatrudnione w OT Port Gdynia, w przypadku wzrostu absencji pracowników terminala spowodowanej nałożonymi przez właściwą Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną wytycznymi, na które Spółka nie ma wpływu, OT Port Gdynia informuje o możliwości bieżącej weryfikacji założonych rat przeładunkowych oraz terminowości obsługi awizowanych statków i środków transportu lądowego. Jednocześnie zapewniamy, iż będziemy dokładać wszelkich starań w celu minimalizacji tego typu sytuacji.

Dziękujemy za wyrozumiałość. Pamiętajmy, bądźmy odpowiedzialni i dbajmy o nasze zdrowie.