17 grudnia 2020

Nowoczesny sprzęt w ramach projektu unijnego na OT Port Gdynia

Kolejny etap unowocześniania wyposażenia OT Port Gdynia w zakresie obsługi ruchu intermodalnego w technologii ro-ro i relacjach lądowych (obsługa samochodów i kolei), zakończony sukcesem. Terminal został doposażony w nowy sprzęt w postaci 4 ciągników terminalowych o zwiększonej mocy oraz 4 podwozi hydraulicznych do przemieszczania kaset.

Projekt pn. „Doposażenie intermodalnego terminala ro-ro w Gdyni przez OT Port Gdynia sp. z o.o.”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zakładał wyposażenie terminala w dodatkowy sprzęt przeładunkowy. OT Port Gdynia, dzięki podpisanej parę miesięcy temu umowie z Cargotec Poland sp. z o.o., dysponuje obecnie dodatkowymi 4 nowymi ciągnikami terminalowymi o zwiększonej mocy oraz kolejnymi 4 podwoziami hydraulicznymi do przemieszczania kaset.

Największym atutem ciągników terminalowych typu Ro-Ro KALMAR model TR 618i CL z napędem 4×4, regulowanym układem siodła i obracanym o 180 stopni fotelem operatora jest ich moc zwiększona do 168 KW (prawie 230 KM). Dzięki temu, wytaczanie najcięższych ładunków tocznych z najniższych poziomów pokładów promów i innych statków typu ro-ro, nie będzie stanowiło problemu. Poza tym, ciągniki służą także do przemieszczenia ładunków typu ro-ro (naczepy drogowe, RT) spod burty statku do magazynu lub na plac składowy. Co istotne, na naszym terminalu ciągniki współpracują ze specjalistycznymi naczepami do przemieszczania kaset, Liftec LTH90R o ładowności 90 ton. Te samoregulujące naczepy najnowszej generacji, wyposażone są w automatykę kontrolującą prawidłową pracę sprzętu oraz jego eksploatację. Odpowiednie czujniki zapewniają w pełni bezpieczny wjazd, samoistnie i bezkolizyjnie naprowadzając koła naczepy na krawędzie specjalistycznych, zunifikowanych kaset ładunkowych, które coraz powszechniej stosowane są do przemieszczania i transportu ładunków na promach oraz statkach ro-ro, jak również wewnątrz terminali. Ciągniki te są także przystosowane do pracy z naczepami terminalowymi typu RT, przy pomocy których odbywa się transport wewnętrzny obsługiwanych na terminalu ładunków drobnicowych, takich jak wyroby papiernicze, wyroby stalowe, czy też worki big bag z różnymi towarami.

Zakupione urządzenia mają doskonałą zwrotność i wysokiej jakości konstrukcję oraz charakteryzują się wysoką wytrzymałością, umożliwiając eksploatację nawet w trudnych warunkach obsługi portowej. Co więcej, dzięki najnowszym rozwiązaniom zastosowanym w silnikach ciągników, takim jak obniżenie zużycia paliwa i system oczyszczania spalin, sprzęt staje się bardziej ekologiczny. Nowoczesna infrastruktura i sukcesywne doposażanie OT Port Gdynia cały czas zwiększają zdolności przeładunkowe całego terminala, szczególnie w obsłudze ładunków w nowoczesnej technologii ro-ro. Terminal może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w pracy z tym specjalistycznym sprzętem, gdyż jako jedyny w polskich portach obsługuje regularnie statki w tej technologii. Obecnie posiadana flota ciągników terminalowych oraz naczep kasetowych Liftec została dość znacznie rozbudowana, co w zdecydowany sposób zwiększa efektywność terminala. Zrealizowany projekt pozwala nie tylko na swobodną obsługę aktualnych klientów, ale daje doskonałą pozycję startową do pozyskania nowych ładunków oraz obsługi znacznie większych statków typu ro-ro.

UWAGA!

Z dniem 1 grudnia 2021 roku będzie obowiązywał
nowy Cennik Materiałów Sztauerskich,
dostępny w zakładce „Strefa Klienta”.

UWAGA!

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemiologicznym oraz ciągłym wzrostem zachorowań na COVID-19 w całym kraju informujemy, że OT Port Gdynia dokłada wszelkich starań, aby jakość wykonywanych usług nadal była świadczona na wysokim poziomie, a ewentualne ograniczenia kadrowe nie wpływały znacząco na ich realizację. Jednakże z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, która dotyka również osoby zatrudnione w OT Port Gdynia, w przypadku wzrostu absencji pracowników terminala spowodowanej nałożonymi przez właściwą Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną wytycznymi, na które Spółka nie ma wpływu, OT Port Gdynia informuje o możliwości bieżącej weryfikacji założonych rat przeładunkowych oraz terminowości obsługi awizowanych statków i środków transportu lądowego. Jednocześnie zapewniamy, iż będziemy dokładać wszelkich starań w celu minimalizacji tego typu sytuacji.

Dziękujemy za wyrozumiałość. Pamiętajmy, bądźmy odpowiedzialni i dbajmy o nasze zdrowie.

UWAGA!

Od dnia 1 stycznia 2022 roku będzie obowiązywać nowy Regulamin – Ogólne warunki współpracy z kontrahentami i Taryfa za usługi OT Port Gdynia oraz Cennik materiałów sztauerskich – dokumenty dostępne w zakładce „Strefa Klienta”.