6 listopada 2019

Jakość przede wszystkim!

PIHZ Certyfikacja przeprowadziła w OT Port Gdynia Sp. z o.o. audyty nadzoru Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015 w zakresie kompleksowych usług przeładunkowo-składowych na Wydziale Drobnicy oraz normy ISO 22000:2005 w zakresie przeładunku, manipulacji, składowania i magazynowania zbóż i pasz oraz towarów żywnościowych.

Audyty wykazały mocne strony wprowadzonych systemów. To przede wszystkim zaangażowanie w realizację polityki obu norm, świadomość pracowników na każdym szczeblu w zakresie przestrzegania dobrej praktyki higienicznej, multimodalność usług oraz strategia ukierunkowana na ciągłe podnoszenie jakości obsługi klientów terminala oraz spełnianie ich oczekiwań.

Systemy Zarządzania Jakością w OT Port Gdynia są utrzymywane zgodnie z wymaganymi normami, a terminal dokłada wszelkich starań, aby niezmiennie utrzymywać jak najwyższe standardy obsługi.

 

UWAGA!

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemiologicznym oraz ciągłym wzrostem zachorowań na COVID-19 w całym kraju informujemy, że OT Port Gdynia dokłada wszelkich starań, aby jakość wykonywanych usług nadal była świadczona na wysokim poziomie, a ewentualne ograniczenia kadrowe nie wpływały znacząco na ich realizację. Jednakże z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, która dotyka również osoby zatrudnione w OT Port Gdynia, w przypadku wzrostu absencji pracowników terminala spowodowanej nałożonymi przez właściwą Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną wytycznymi, na które Spółka nie ma wpływu, OT Port Gdynia informuje o możliwości bieżącej weryfikacji założonych rat przeładunkowych oraz terminowości obsługi awizowanych statków i środków transportu lądowego. Jednocześnie zapewniamy, iż będziemy dokładać wszelkich starań w celu minimalizacji tego typu sytuacji.

Dziękujemy za wyrozumiałość. Pamiętajmy, bądźmy odpowiedzialni i dbajmy o nasze zdrowie.