OT Port Gdynia otrzymało Certyfikat Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy

OT Port Gdynia otrzymuje Certyfikat Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy za zaangażowanie w ochronę środowiska.

OT Port Gdynia otrzymało Certyfikat Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy za aktywne wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Certyfikat honoruje firmę za jej zaangażowanie w działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. W ramach swojej strategii zrównoważonego rozwoju, OT Port Gdynia wprowadził szereg innowacyjnych rozwiązań mających na celu minimalizowanie wpływu na środowisko. Firma inwestuje w nowoczesne technologie, które przyczyniają się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz innych substancji szkodliwych.

OT Port Gdynia jest zaszczycone otrzymaniem tego wyróżnienia i dąży do dalszego udoskonalania swoich praktyk odpowiedzialnego biznesu. Firma jest gotowa do podjęcia kolejnych innowacyjnych działań, które przyczynią się do długotrwałej i zrównoważonej ochrony środowiska naturalnego.

Nr certyfikatu: 0004661

Zobacz Certyfikat