Ostatni etap realizacji projektu: Doposażenie intermodalnego terminala ro-ro w Gdyni przez OT Port Gdynia sp. z o.o. – zakup 2 sztuk spreaderów do przemieszczania kontenerów.

W ramach ostatniego etapu inwestycji Doposażenie intermodalnego terminala ro-ro  w Gdyni przez OT Port Gdynia sp. z o.o. zostały zakupione 2 sztuki spreaderów teleskopowych przeznaczonych do podnoszenia i transportu ładunków w postaci kontenerów ISO 20, 30 lub 40 stóp o masie do 40 ton, które zostały dostarczone na początku sierpnia br. Specjalistyczne trawersy zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Hak Sp. z o.o. z Wrocławia, które od wielu lat specjalizuje się w produkcji osprzętu dźwignicowego. Zakupione spreadery w połączeniu z posiadaną przez OT Port Gdynia suwnicą czy żurawiami samojezdnymi marki Liebherr pozwolą na zwiększenie szybkości i efektywności obsługi kontenerów na terminalu. Dodatkowo na ramie przymocowane są haki o nośności 2 tony każdy, które mogą posłużyć jako pomocnicze elementy nośne do podnoszenia innych ładunków niż kontenery, zwiększając tym samym potencjał spółki do obsługi wszelkiego rodzaju ładunków drobnicowych.

Inwestycje zrealizowane w ramach działania 3.2 Programu Infrastruktura i Środowisko  pozwolą na usunięcie barier funkcjonalnych i technicznych. Pozwoli na dostosowanie wyposażenia terminalu do wymagań nowoczesnych jednostek pływających oraz obsługi większych statków. Doposażenie terminalu w nowoczesny sprzęt umożliwi Spółce likwidację wszystkich zdiagnozowanych wąskich gardeł i zwiększenie możliwości przeładunkowych intermodalnych jednostek ładunkowych (w szczególności naczep), jak również zapewnienie gwarancji terminowej realizacji przeładunków na regularnych połączeniach.

Zakup nowoczesnych urządzeń i rozwój wyposażenia portu umożliwi wprowadzenie nowych standardów obsługi zarówno pod względem jakości, jak i szybkości obsługi, co przyczyni się do poprawy konkurencyjności transportu intermodalnego oraz do zwiększenia potencjału krajowej sieci platform multimodalnych zlokalizowanych w korytarzu sieci TEN-T.

Rezultatem projektu pn. Doposażenie intermodalnego terminala ro-ro w Gdyni przez OT Port Gdynia sp. z o.o. będzie większy potencjał przyjaznego środowisku transportu morskiego w przewozie towarów oraz lepszy stan infrastruktury portu morskiego w sieci TEN-T. Do najważniejszych celów projektu należy wymienić:

  • zwiększenie możliwości przeładunkowych w zakresie ładunków w jednostkach intermodalnych,
  • poprawę jakości świadczonych usług terminalowych,
  • dostosowanie wyposażenia terminalu do wymagań nowoczesnych jednostek pływających i obsługi   większych statków.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych  i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (www.pois.gov.pl).