Obsługa dostaw inwestycyjnych i sztuk ciężkich

Rynek przewozów ładunków ponadnormatywnych w polskich portach rozwija się dynamicznie. W naszym kraju produkowane i wysyłane droga morską są transformatory, generatory, turbiny, maszyny górnicze, fundamenty do morskich elektrowni wiatrowych czy konstrukcje stalowe.

Polska jest krajem, w którym wiedza techniczna na temat produkcji wielkogabarytowych konstrukcji idzie w parze z relatywnie niskimi kosztami wykonania, co powoduje że przewidywania dotyczące eksportu dostaw inwestycyjnych są dość optymistyczne. W imporcie z kolei duża ilość ładunków ciężkich i ponadgabarytowych związana jest z modernizacją w energetyce lub inwestycjami w zakłady produkcyjne.

Większość obsłużonych dostaw inwestycyjnych na terminalu OT Port Gdynia odbywa się w relacjach eksportowych. Coraz większą popularność na rynkach światowych zdobywają polskie moduły mieszkalno-przemysłowe, i w kolejnych latach przewidywany jest lekki wzrost ich przeładunków do Skandynawii i Ameryki Północnej. Terminal obsługuje również ładunki ponadgabarytowe, które dostarczane są do portu koleją na specjalistycznych wagonach. To głównie ciężkie generatory i transformatory, ważące po 200, 300 a nawet 500 ton.

Terminal OT Port Gdynia może obsługiwać własnym sprzętem elementy o wadze do 80 ton od osi dźwigu przy wysięgu do 16 m ciężkimi żurawiami samojezdnymi Liebherr. Poza tym przy Nabrzeżu USA usytuowana jest suwnica nabrzeżowa o max. udźwigu do 40 ton ze sprederem, a na haku do 45 ton. W tym przypadku pewnym ograniczeniem może być szerokość ładunku, która nie może przekroczyć 20 m. Co więcej, terminal wyposażony jest w reach-stackery o max. udźwigu do 40 ton, 30 tonowe żurawie samojezdne oraz żurawie nabrzeżowe szynowe o max. udźwigu do 16 ton.

W przypadku braku możliwości obsługi sprzętem OTPG elementów project cargo, czy też sztuk ciężkich, przeładunek odbywa się za pomocą dźwigów statkowych, dźwigu pływającego „Maja” lub też dźwigów obcych wynajętych bezpośrednio przez klienta.

Gdy ładunek przekracza dozwolony nacisk DOR na m2 placu, bądź też występuje nietypowy przeładunek np. przeładunek przesuwny, wymagana jest ekspertyza Działu Hydrotechniki Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Na Nabrzeżu USA DOR wynosi 2 tony/m2 do 17 m w I linii nabrzeża oraz 3 tony/m2 w II linii nabrzeża.

Elementy dostaw inwestycyjnych i project cargo na terminalu OT Port Gdynia obsługiwane są  zarówno w technologii konwencjonalnej lo-lo , jak i systemie ro-ro.