WŁADZE SPÓŁKI

ZARZĄD

Jerzy Majewski

PREZES ZARZĄDU

Więcej

Wykształcenie

Wykształcenie wyższe, absolwent Akademii Morskiej w Gdyni na Wydziale Administracyjnym.

Skrót kariery

  • Doświadczenie zawodowe z zarządzania projektami regionalnymi zdobywał pełniąc w latach 1991 – 1994 obowiązki członka zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Gdańsku i Agencji Rozwoju Pomorza Gdańskiego SA.
  • W latach 1995 – 2001 r. poszerzył swoją wiedzę w zakresie inwestycji kapitałowych, pracując jako dyrektor inwestycyjny w PTP Kleinwort-Benson, Everest Capital i BRE Private Equity.
  • Od roku  2001 zajmował różne stanowiska w ramach zarządów spółek (produkcyjnych i usługowych): m.in. Zakłady Metalurgiczne „Skawina” SA., IZO-ERG SA., Odratrans SA. Od 2005 r. pracował w grupie Orbis/Accor, pełniąc kolejno funkcje członka zarządu, wiceprezesa i prezesa w firmie prowadzącej działalność licencyjną HERTZ Lease i HERTZ Rent A Car.
  • Jerzy Majewski był również przewodniczącym Rad Nadzorczych m.in. w spółkach: ZWSE Kraków S.A., ZWSE Wrocław S.A., POLAM-Nakło S.A., ELBUD-Poznań S.A., MERA-PNEFAL S.A., BYFUCH S.A., Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych S.A., BUMAR-HYDROMA S.A., FAMOR S.A., FOTON S.A., Żegluga Bydgoska S.A., SEZAMOR S.A., GERLACH S.A., ZPS LUBIANA S.A., WISKORD S.A., INTERMODA S.A., PAFAL S.A., SANWIL S.A., PKS Tarnobrzeg Sp. z oo., Capital Parking Sp. z oo., POLMOZBYT Toruń Holding S.A.

Adam Daszczyński

Członek Zarządu

Więcej

Wykształcenie

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego ze specjalizacją Handel Morski.

Skrót kariery

  • Całe dotychczasowe życie zawodowe związany z pracą w porcie.
  • 25 lat pracy w porcie Gdańskim, na różnych stanowiskach począwszy od stanowiska sztauera, ekspedytora oraz dysponenta spółki, a skończywszy na stanowiskach Kierownika Wydziału, Głównego Koordynatora i Dyrektora ds. Eksploatacji pozwoliło mu zdobyć doświadczenie niezbędne do planowania i zarządzania procesami związanymi z obrotem portowo-morskim.
  • W Grupie Kapitałowej OT Logistics od stycznia 2018 roku do czerwca 2018 roku na stanowisku Dyrektora Operacyjnego Dywizji Portowej.

Optymalizacja procesów przeładunkowych oraz równoważność wszystkich grup zawodowych w zespołach roboczych to zasady, którymi zawsze kierował się i kieruje zarządzając zasobami ludzkimi w podległych mu zespołach.

RADA NADZORCZA

Kamil Jedynak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Daniel Górecki

Sekretarz Rady Nadzorczej

Grzegorz Zubrzycki

Członek Rady Nadzorczej

Więcej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie – Wydział Zarządzania, specjalność Rachunkowość, Finanse (1996 rok). W 1994 roku uzyskał licencję Maklera Papierów Wartościowych (nr 826) a w 1997 roku Doradcy Inwestycyjnego (nr 124).

W latach 1994 – 1997 pracował w DM Penetrator S.A. w Krakowie w Dziale Inwestycji Kapitałowych, następnie w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej. W latach 1998 – 2001 doradca Inwestycyjny w Skarbiec TFI S.A. a następnie PBK Atut TFI S.A. (2002-2003). Od lipca 2003 roku odpowiedzialny za działalność inwestycyjną spółki ubezpieczeniowej KUKE S.A.

Od marca 2006 do stycznia 2023 roku zatrudniony w PTE Allianz Polska S.A. Początkowo odpowiedzialny za inwestycje części akcyjnej Funduszu, w późniejszym okresie powierzone mu zostało stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami. W roku 2009 powołany został w skład Zarządu PTE jako Chief Investment Officer (CIO) odpowiedzialny za działalność inwestycyjną Funduszu a od roku 2012 Wiceprezesa Zarządu – CIO.