CERTYFIKATY

Terminal OT Port Gdynia posiada certyfikaty ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 HACCP, GMP+B3 oraz Certyfikat AEO

Norma ISO 9001:2015

Wymagania tej normy spełnione są w zakresie kompleksowych usług przeładunkowo-składowych w Wydziale Drobnicowym OT Port Gdynia. System Zarządzania Jakością odnosi się do wszystkich czynności związanych z jakością usługi oraz obejmuje etapy od rozpoznania oczekiwań i identyfikacji wymagań dla usługi do ich wykonania.

Certyfikat został wystawiony w październiku 2003 roku przez PIHZ Certyfikacja, recertyfikowany jest co 3 lata, bieżący ważny jest do października 2024 roku.

Norma ISO 22000:2018

Mając na uwadze dbałość o jakość świadczonych usług, jak również chcąc rozszerzyć ofertę o usługi portowe w zakresie przeładunku, manipulacji, składowania i magazynowania towarów żywnościowych, Spółka wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności i Pasz w oparciu o międzynarodową normę EN ISO 22000.

Uzyskany certyfikat FSMS Nr 339/2005, wystawiony dnia 17 października 2005 roku przez PIHZ Certyfikacja, recertyfikowany co 3 lata, bieżący ważny do dnia 9 października 2023 roku.

GMP+B3 Trade, Collection and Storage & Transhipment

Dążąc do podwyższania jakości w obsłudze ładunków paszowych Spółce został przyznany w dniu 9 października 2017 roku Certyfikat Międzynarodowej rejestracji GMP+ na procesy magazynowania i przeładunku materiałów paszowych. Zapewniamy tym samym, iż w tym zakresie wszystkie działania są bezpieczne.

Certyfikat został wystawiony przez Kiwa Nederland B.V. datą obowiązywania do 8 października 2023 roku, recertyfikowany co 3 lata .

Pozwolenie AEO

OT Port Gdynia Sp. z o.o. w dniu 10 czerwca 2019 roku, uzyskała pozwolenie AEO (ang. Authorised Economic Operator), czyli Status Upoważnionego Przedsiębiorcy, który pozwala na korzystanie z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej i procedury uproszczonej. Certyfikat AEO to znak jakości, potwierdzający wiarygodność i rzetelność Spółki, która przestrzega przepisów prawa wspólnotowego. Dzięki niemu Klienci mogą mieć pewność, że usługi świadczone przez terminal spełniają europejskie wymagania jakościowe.

 

Certyfikat Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy

Certyfikat Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy jest przyznawany firmom
aktywnie działającym na rzecz budowania społecznej
odpowiedzialności biznesu, które stosują się do najwyższych
standardów dbałości o środowisko naturalne poprzez rozsądne
zarządzanie zużytym sprzętem elektronicznym.

Zobacz Certyfikat